Prislistor

Trosadoktorn drivs i privat regi och omfattas inte av region/ landstingsavtal. Det betyder att vi inte har några subventionerade priser, vilket innebär att du/ni själv bekostar de tjänster du/ni bokar hos oss. För dig som kund betyder det samtidigt att:

Prislista

Provtagning

Intyg

(Nedanstående tjänster är momspliktiga och priserna nedan är inklusive moms)

Provtagning

 • Alkohol, per tillfälle 1250 kr
 • Drogtest, per tillfälle 1250 kr

  Kostnader för provtagning kan variera beroende på vilka droger som behöver testas.

Prislista för vaccinationer, per dos

Kostnad för provtagning tillkommer om ej annat anges

Stor hälsokontroll besök 1

 • Blodtryck + puls
 • Lyssnar på hjärta och lungor
 • Längd, vikt, BMI
 • Midjemått
 • PEF
 • Syntest
 • Provtagning:
 • Glukos
 • Kolesterol, HDL, LDL
 • Triglycerider
 • Urinsticka
 • Hb, EVF, EPK, MCH, MCV, TPK, LPK
 • TSH-kvinna
 • PSA-man
 • Kreatinin
 • ALP
 • ALAT
 • B12/Folsyra
 • Natrium
 • Kalium
 • CRP

Besök 2

 • Provsvar, bedömning och rådgivning

Denna hälsokontroll riktar sig till dig som är något äldre och önskar se över ditt hälsoläge i ett lite större perspektiv och som vill ha en medicinsk kontroll av olika riskfaktorer som är kopplade till hälsan. Denna hälsokontroll består av 2 besök, där du vid andra besöket får resultatet av de undersökningar som gjorts vid det första besöket. Vår hälsokontroll är av allmän karaktär men har även en profil för att kunna kartlägga riskfaktorer för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, lever och njursjukdomar samt blodsjukdomar.

Du som ska genomgå en hälsokontroll ska vara fastande i minst 10 timmar före provtagning. Det går bra att dricka vatten, kaffe och te utan socker eller mjölk.

När du kommer hit bör du ha med dig en ifylld hälsodeklaration och e tt AUDIT-formulär (dessa kan också fyllas i på plats). Här träffar du först vår läkare som går igenom frågeformulär gällande dina vanor och ditt hälsoläge. Därefter görs en grundlig läkarundersökning och sedan träffar du vår mottagningssköterska som tar urinprov och blodprover.

När vi fått alla provsvar får du komma tillbaka till vår läkare för en genomgång av provsvaren och du får en samlad bedömning av vad vi funnit och du får råd om vad du eventuellt kan eller behöver göra.

Liten hälsokontroll

 • Blodtryck + puls
 • Hb, EVF, EPK, MCH, MCV, TPK, LPK
 • Kreatinin
 • ASAT, ALAT
 • Urinsticka
 • Glukos
 • Kolesterol, TG
 • PEF
 • Längd, vikt, BMI

Besök 2/telefonsvar 15 min

 • Provsvar, bedöming och rådgivning
Denna hälsokontroll riktar sig främst till dig som är yngre än 40 år och som känner dig frisk, men som vill ha en medicinsk bedömning av ditt hälsoläge och riskfaktorer som är kopplade till hälsan. Du som ska genomgå en hälsokontroll ska vara fastande i minst 10 timmar före provtagning. Det går bra att dricka vatten, kaffe och te utan socker eller mjölk. När du kommer hit bör du ha med dig en ifylld hälsodeklaration och ett AUDIT-formulär och ett DUDIT-formulär (dessa kan också fyllas i på plats). Hos oss träffar du vår mottagningssköterska som bland annat undersöker din lungfunktion, kontrollerar blodtyck, längd och vikt och tar urinprov och blodprover. När vi fått alla provsvar blir du uppringd av vår läkare som då gjort en samlad bedömning av vad vi funnit och du får råd om vad du eventuellt kan eller behöver göra.

Erektionsproblem / impotens

Impotens eller problem med erektionen kan visa sig på olika sätt, som svårigheter att få eller hålla kvar en erektion. Det är vanligare med stigande ålder men förekommer även hos yngre män. Många gånger är det psykiska faktorer som stress eller prestationsångest som gör att det är svårt att få erektion. Diabetes och hjärt- kärlsjukdom är också vanliga orsaker till nedsatt erektionsförmåga. Försämrad potens kan vara ett tidigt tecken på just hjärt- kärlsjukdom. Svensk forskning visar att ungefär 40 procent av män i 40-årsåldern har erektionsproblem. Bland män i 70-årsåldern är samma siffra runt 65–70 procent. Det finns få vetenskapliga studier på yngre män.

När du kommer hit bör du ha med dig en ifylld hälsodeklaration och ett ifyllt frågeformulär angående erektionsproblem (de kan också fyllas i på plats). Hos oss träffar du vår läkare som går igenom de ifyllda formulären, ställer ytterligare frågor och gör en läkarundersökning. Du får därefter råd om vilka åtgärder du själv kan vidta och vilka typer av hjälpmedel som finns. Vid behov tar sedan vår mottagningssköterska blodprover.

Läkarbesök ortopedisk medicin (led och muskelbesvär)

Ortopedisk medicin är den del av sjuk- och hälsovården som innefattar diagnostik, rehab och behandling av sjukdomstillstånd i kroppens rörelseorgan och som primärt inte kräver kirurgisk eller neurologisk behandling. Skada i muskel, sena, ligament, kapsel, muskel, nerv, ben eller led i rygg, nacke, axel, arm, hand, höft, knä, underben och fot bedöms och omhändertas i vården av ortopedmedicinskt specialiserade vårdgivare. Vi har lång erfarenhet från detta område och kan tillhandahålla mycket av vad en läkare har att erbjuda vid dessa tillstånd. Inte sällan hjälper en kortisoninjektion. I de fall ytterligare injektioner behövs inom 2 månader debiteras dessa med 750:- per gång.